We maken gebruik van cookies voor het maken van webstatistieken over onze website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee wij uw computer bij een volgende bezoek kunnen herkennen.

Geen persoonsgegevens in cookies

Onze cookies bevatten alleen een (uniek) nummer en geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Cookies uitschakelen

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (bijvoorbeeld: Internet Explorer, Chrome) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor uw gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website veiliginternetten.nl.