Tegenwoordig is iedereen onder de noemer ‘zelfredzaamheid’ verantwoordelijk voor zichzelf. Maar wat nou is dat niet helemaal lukt? Als je je toch eenzaam voelt of voor sommige dagelijkse zaken wel wat ondersteuning of overleg kunt gebruiken?

 

Vanuit Engeland is het idee van de Buurtcirkel overgewaaid: een groep van 9 tot 12 mensen die dicht bij elkaar wonen, zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar terugvallen. Zij worden hierbij ondersteund door een vrijwilliger en een professional. Dit is althans de vorm waarvoor men in heeft gekozen in Ridderkerk, waar een proef heeft gedraaid. Ridderkerk kent nu een van de 25 Buurtcirkels in Nederland. De Buurtcirkel is overigens een beschermde naam, die niet zomaar gebruikt mag worden. In Ridderkerk merkte men al snel resultaten: mensen uit een Buurtcirkel zochten elkaar snel op, hielpen elkaar en gingen bijvoorbeeld al snel met elkaar eten.

 

Dat Buurtcirkels een positief effect hebben, blijkt uit recent onderzoek van Risbo/Movisie. In het rapport ‘Netwerken in de buurt. Een onderzoek naar het nieuwe zorgconcept Buurtcirkel’ concluderen de onderzoekers dat het netwerk van deelnemers groeit en dat deelname een positief effect heeft op het welbevinden. Toch blijft professionele ondersteuning nodig.