Al tijden ben ik van mening dat gemeenten het langer thuis blijven wonen wel wat meer mogen stimuleren. Stimuleren betekent niet per definitie pamperen, of de rekening voor het volle pond betalen, juist niet! Stimuleren betekent bewust maken, informeren en een eindje op weg helpen. Dit om te voorkomen dat mensen denken: ‘ ik laat het er maar op aan komen, de WMO betaalt straks wel’ (blog maand februari 2017).

Maar we zien beweging! De gemeenten komen op gang als het gaat om het stimuleren van langer thuis blijven wonen. Onlangs heeft de gemeente Steenwijkerland besloten om aan bewoners van boven de 60 jaar subsidie te verstrekken van maximaal 1.000 euro voor producten die het langer thuis wonen stimuleren, waaronder domotica. Daarnaast ben ik met een andere gemeente in gesprek over het ToekomstThuisTraject, waarbij gemeenten actief hun burgers wijzen op de kansen, maar ook letterlijke en figuurlijke drempels in hun eigen woning. Ik vind het mooi deze stappen te zien, zodat voorbereid zijn op de toekomst steeds meer gemeengoed wordt!