We lezen het vaak: ouderen moeten langer thuis blijven. Vaak wordt halverwege het woordje ‘moeten’ vervangen door ‘ willen’. Dit komt iedereen goed uit: als men het toch wil, hoeven we het alleen nog maar te regelen.

Maar willen ouderen ook langer thuis blijven wonen? Ja natuurlijk, onder bepaalde condities. Want ouderen blijven gewoon mensen: veiligheid en gezelligheid vormen de basis van een leuk leven. Dit blijkt uit een onderzoek van seniorenorganisatie KBO- PCOB. Dus zijn er ook veel ouderen die graag naar een verzorgingstehuis of een aanleunwoning waren gegaan. Vanwege het gevoel dat zorg dichtbij is. Of vanwege de activiteiten die er worden georganiseerd.

Kunnen deze veiligheid en gezelligheid dan niet gewoon thuis worden georganiseerd? Jawel, maar ouderen zullen daar dan aan moeten werken, het gaat niet vanzelf. Telefooncirkels of koffiebijeenkomsten kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid of gezelligheid.

Dus langer in eigen huis willen wonen? Ja, maar wel met oog voor het geheel.