Waar zijn drempels eigenlijk goed voor? En heeft de drempel nog wel toekomst?

Bij mensen die minder mobiel zijn is ie berucht: de drempel. Een drempel is niet handig: je kunt erover vallen en je rolstoel of rollator kan er niet makkelijk langs. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dit te verhelpen: drempels weghalen, tegels ophogen, oprijplaten, etc. Maar waarom moeten we al die moeite eigenlijk doen? Wat is de reden dat die drempel daar überhaupt zit? En is het reden genoeg om de drempel voor de toekomst te behouden?

Een stukje geschiedenis van de drempel: De drempel is een erfenis van vroeger toen de meeste huizen op de vloeren kleden hadden liggen. Om de deuren over de kleden te kunnen laten glijden, was een ‘kortere’ deur nodig. Dit zorgde er echter wel voor dat er tocht onder de deuren door kon stromen. En zo ontstond de drempel. In die tijd was het namelijk heel gangbaar om niet alle vertrekken te verwarmen. Zo kon er koude lucht onder de deuren door naar de warme kamers weglekken. Drempels hielden de tocht tegen. Daarnaast worden drempels nog steeds gebruikt als stof- of waterkering, bijvoorbeeld onder de deur van een badkamer.

Drempels zijn ook de bron geweest van een – nog steeds bekend! – bijgeloof. In vroeger tijd heerste er het bijgeloof dat de duivel onder de drempel van elk huis zou wonen. Het was daarom taboe om bij het in- of uitgaan van een woning op de drempel te stappen. Dit zou de duivel wekken en zodoende ongeluk brengen. Men moest dus over de drempel heen stappen. Uit dit bijgeloof stamt ook het gebruik dat een bruidegom zijn bruid over de drempel van het huis tilt. Door haar bruidsjurk kan zij immers niet goed zien waar zij haar voeten neerzet. Om een slecht begin van het huwelijk te voorkomen, tilt de bruidegom haar over de drempel.

Terug naar de toekomst: welke rol zullen drempels in de toekomst nog betekenen? Opmerkelijk is dat tegenwoordig juist wordt geadviseerd om ongeveer 1,5 cm onder de binnendeuren te laten overblijven, om stroming van verse lucht te garanderen. Dit heet ‘overstroomvoorziening’. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de verse lucht door de hele woning kan stromen.* De drempel lijkt dus zijn langste tijd gehad te hebben. Althans, binnenshuis en tussen ‘normale’ vertrekken. Bij de buitendeuren of bij badkamers zullen drempels blijven bestaan. Voor die gevallen zijn nog steeds de bekende oplossingen beschikbaar. Maar wellicht dat er alternatieven zijn? Zou een demontabele drempel een oplossing kunnen zijn? Zijn er andere mogelijkheden?

*https://www.eigenhuis.nl/huis-kopen/nieuwbouw/blog-nieuwbouw/vloeren-leggen-in-een-nieuwbouwwoning